Privacy

Privacy verklaring

Zaltbommel,   21 juli 2018

Interkerkelijk koor Eljakim hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacy-verklaring willen wij heldere informatie geven over hoe wij omgaan met jullie persoonsgegevens.

Wij houden ons hierbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 1. Doel: Persoonsgegevens van onze leden worden in een bestand bewaard voor:
 2. Administratieve doeleinden
 3. Uitvoering geven aan de lidmaatschapsovereenkomst:

Leden zijn, indien nodig, bereikbaar per mail, per post, per whatsapp, per telefoon, of met een bezoekje.

 • Het bestuur is verantwoordelijk voor de bescherming van deze persoonsgegevens.
 • De volgende gegevens worden opgeslagen:
 • De naw gegevens (naam, adres, woonplaats)
 • Geboortedag en –maand
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Foto t.b.v. het smoelenboek
 • Aan elk koorlid en aspirant-koorlid wordt een inschrijvingsformulier uitgereikt, waarin het koorlid toestemming verleent om de in punt 3 genoemde gegevens op te slaan in het ledenbestand en te gebruiken voor de op het formulier genoemde activiteiten. Dit formulier dient door elk koorlid te worden ondertekend en ingeleverd te worden bij de secretaris.

Als een koorlid bezwaar maakt, moet dit vermeld staan op het inschrijvingsformulier. Daar wordt vervolgens rekening mee gehouden.

Persoonsgegevens worden in principe niet aan derden verstrekt. Mocht dit om wat voor reden dan ook toch noodzakelijk zijn, dan worden de leden vooraf geïnformeerd. Eventuele bezwaren kunnen dan kenbaar gemaakt worden.

 • Inzien van eigen persoonsgegevens:

Elk koorlid heeft het recht zijn of haar gegevens in te zien en / of te wijzigen. De secretaris maakt dan een uitdraai van de gegevens en zal deze naar wens aanpassen.

 • De persoonsgegevens worden als volgt bewaard:

Het door het koorlid ingevulde formulier (punt 5) wordt fysiek bewaard in een map, die door de secretaris wordt beheerd en thuis bewaard.

De ledenlijst staat in een digitaal bestand op de computer bij de secretaris t.b.v. het ledenadministratiebestand. Deze computer is beschermd met een virusscanner en wordt alleen door de secretaris gebruikt.

Als backup gebruikt de secretaris een externe harde schijf die in een afgesloten kast ligt bij de secretaris thuis.

De ledenlijst wordt elk jaar in september aan alle koorleden verstrekt, om het onderling medeleven te bevorderen. Het smoelenboek wordt aan nieuwe leden  verstrekt. Interkerkelijk Koor Eljakim bewaart de gegevens gedurende de periode van lidmaatschap. Bij uitschrijving worden de gegevens verwijderd uit de ledenlijst en de foto uit het smoelenboek.

 • Er worden bij optredens, concerten en andere sociale activiteiten van het koor foto’s gemaakt die gebruikt worden op de website: www.koor-eljakim.nl en geplaatst worden op facebook of afgedrukt in een folder. Het is van belang dat het koor met recente foto’s een “gezicht” krijgt naar buiten, voor publiek, aanmelding nieuwe leden of voor sponsors.

We vragen in het toestemmingsformulier of individuele leden hiertegen bezwaar hebben.

Ook hier heeft elk lid altijd het recht om bezwaar te maken tegen een geplaatste foto. Deze foto zal verwijderd worden.

 • Het inschrijvingsformulier maakt onderdeel uit van het privacy beleid. Deze privacyverklaring  is ook te vinden op de website: www.koor-eljakim.nl.

Contactgegevens Interkerkelijk koor Eljakim:

info@koor-eljakim.nl